info@iarsp.org
Filozoflar dünyayı sadece değişik biçimlerde yorumladılar. Oysa asıl nokta onu değiştirmektir. (Karl Marx - XI Tez)
Almanca Dili İngilizce Dili Türkçe Dili

Konferans Takvimi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı Son Başvuru Tarihleri

  • Erken Başvuru: 10 Ekim 2016
    Erken başvuru için son bildiri gönderim tarihi 07 Ekim 2016
  • Normal Başvuru: 10 Ocak 2017
    Normal başvuru için son bildiri gönderim tarihi 05 Ocak 2017
  • Geç Başvuru: 10 Mart 2017
    Geç başvuru için son bildiri gönderim tarihi 05 Mart 2017

Yayın

BİLDİRİ ÖZET VE TAM METİNLERİNİN YAYINI

 

1. Konferans Bildiri Özetleri Kitabı:

Konferans katılımcıları bildiri özetlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yayınlayacağı bildiri özeti kitabında yayınlatabilirler (Bildiri özet metni katılımcının sunum yapacağı dilde (İngilizce, Almanca veya Türkçe) yayınlacaktır. Konferansa başvuruda bildiri özeti şartı aranmayan Prof. unvanına sahip hocalarımız bildiri özetleri kitabında yayınlatmak üzere özetlerini gönderebilirler).

 

2. Konferans Bildirileri Kitabı:

 

Konferans katılımcıları aşağıdaki yayın çeşitlerinden bir tanesini isteğe bağlı olarak seçebilirler:

a) Bildiri tam metnini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yayınlayacağı Konferans bildirileri kitabında (Türkçe bildiriler için) 

veya 

b) Bildiri tam metnini uluslararası bir yayınevinin yayınlayacağı konferans bildirileri kitabında  (İngilizce veya Almanca bildiriler için) yayınlatabilirler 

 

3. Konferans Bildiri Özetleri ve Bildiri Tam Metinlerinin IARSP Web Sayfasında Yayınlanması

Karadeniz Teknik Üniversitesi yayını olarak konferans bildiri özetleri kitabında özet ve konferans bildirileri kitabında yer alan tam metinler sayfamızda yayınlanacaktır.

 

YAYINLARA İLİŞKİN UYARILAR:

1. Akıcı bir dilde yazılmamış (özellikle çevirileri iyi yapılmamış) metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Hakem onayından geçmemiş metinler bildiri kitabında yer almayacaktır.

3. Bir bildiri metni sadece bir bildiri kitabında yayınlatılabilir.

4. Bildiri özeti göndermemiş olan Prof. unvanına sahip hocalarımızın özetleri bildiri özeti kitabında yer almayacaktır.

5. Yayınlanacak bildiri tam metinleri max. 15 sayfa uzunluğunda  Apa 6.0  yazım kurallarına uygun şekilde "  Apa 6.0 Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi sorunsuz bir ingilizce ile yazılmış ve 10 Haziran 2017 tarihine kadar info@iarsp.org adresine gönderilmiş olmalıdır.

6. Konferansımızda sunulmak/yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların başka herhangi bir yerde kesinlikle sunulmamış/yayınlanmamış olması gerekir. Bu kuralın tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş olduğu varsayılır. Bu kurala uyulmaması halinde konferans komitesi ilgili yazar(lar) hakkında gerçekleşecek hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında tüm maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir.

 

Konferansımıza Katkı Sağlamak İster misiniz? Konferans Bildirileri Kitabı’nda bildiri özeti değerlendirerek yayın kuruluna destek sunmak, dil desteği sağlamak ya da sunabileceğiniz herhangi katkı için lütfen bize yazın (info@iarsp.org)
Close