info@iarsp.org
Filozoflar dünyayı sadece değişik biçimlerde yorumladılar. Oysa asıl nokta onu değiştirmektir. (Karl Marx - XI Tez)
Almanca Dili İngilizce Dili Türkçe Dili

Konferans Takvimi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı Son Başvuru Tarihleri

 • Erken Başvuru: 10 Ekim 2016
  Erken başvuru için son bildiri gönderim tarihi 07 Ekim 2016
 • Normal Başvuru: 10 Ocak 2017
  Normal başvuru için son bildiri gönderim tarihi 05 Ocak 2017
 • Geç Başvuru: 10 Mart 2017
  Geç başvuru için son bildiri gönderim tarihi 05 Mart 2017

Konferans Detayları

KONFERANS DAVETİ

 

Humboldt Üniversitesi & Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Berlin Humboldt Üniversitesi ev sahipliğinde (Berlin Humboldt Üniversitesi, Unter den Linden 6, 10099 Berlin) Almanya'nın Berlin eyaletinde gerçekleşecek olan Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı'na tüm bilim insanlarını davetlidir.

 

Konferansımız Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanından bilim insanlarına, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine, tüm araştırmacı ve ilgililere açıktır. 

 

KONFERANSA KATILIM ŞARTLARI

 

1. Alanında uzman hakem tarafından değerlendirilen bildiri özetinin kabul edilmesi (Prof. unvanına sahip bilim insanlarının bildiri özeti göndermelerine gerek yoktur, sunacakları bildiri başlıkları ile başvurmaları yeterlidir. Lakin Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanacak bildiri özeti kitabında özet metinlerinin yayınlanmasını isteyen Prof. unvanına sahip hocalarımızın başvuruda özet göndermeleri gerekmektedir.)

 

2. Kabul edilen bildiri özeti ile konferansa katılımı için gerekli katılım ücretinin yatırılmış olduğu dekontun info@iarsp.org mail adresine gönderilmiş olması.

 

Katılım ücretinin hangi döneme (erken, normal, geç) ait olduğunun belirlenmesinde bildiri özetinin onaylandığı tarih değil, ödemenin yapıldığı tarih baz alınmaktadır

 

Konferans katılımcıları tebliğlerini oturumlara bizzat katılarak veya videokonfrerans (Skype) aracılığıyla sunabilirler.

 

BİLDİRİ ÖZETİ

Bildiri özeti aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • 12 kelimeden uzun başlığa sahip olmamalı

 • 150-300 kelime içermeli

 • 5 anahtar sözcük kullanılmalı

 • Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli

 • Kullanılan yöntemi tanımlamalı

 • Bulguları kısaca özetlemeli

 • Ana sonucu belirtmeli

 

BİLDİRİ FORMATI

ÇALIŞMANIN ADI (Kalın, 9 punto, Arial, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük, Satıra ortalanmış biçimde)

(BİR SATIR BOŞLUK)

Araştırıcı ismi1, Araştırıcı ismi2, Araştırıcı ismi(Kalın, 9 punto, Arial, İsim ve Soyisim biçiminde, Satıra ortalanmış biçimde)

(BİR SATIR BOŞLUK)

Adres, 2 Adres, 3 Adres (9 punto, Arial, Satıra ortalanmış biçimde)

(BİR SATIR BOŞLUK)

Özet (Kalın, 9 punto, Arial)

            Buraya çalışmanın özeti yazılacaktır. Özet en az 150 ve en fazla 300 kelime olacaktır. Böylece her çalışmaya ayrılacak yer bir sayfayı aşmaması umulmaktadır. İki yana dayanmış olarak yazılması ile görsel uyumluluk sağlaması beklenmektedir. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

            Çalışma deneysel bir çalışma ise çalışmanın;

                           Amacı

                           Kullanılan yöntem

                           Sonuçlarının ifade edilmesi ,

            çalışma literature dayalı bir çalışma ise çalışmanın;

                                  Amacı

                                  Önemi

                                  Elde edilen veriler ışığında öneriler

                                  Konuya ilişkin gelecekte beklenen açılımlar

konularının ifade edilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür. Tür isimlerinin italik yazılması ve otör isimlerinin sunulması birliktelik yaratacaktır. Tam metinlerde düzeltme yapılmayacaktır. İçerik, yazım ve anlam hatalarından tamamen yazarlar sorumludur. Tüm sayfada satır aralığı 1 satır olarak kullanılmalıdır (9 punto, Arial)

(BİR SATIR BOŞLUK)

Anahtar Kelimeler (Kalın, 9 punto, Arial) : A, B, C, D (9 punto, Arial Alfabetik sıra ile, İlk harfler büyük, Virgül ile ayrılmış, Tür ismi italik)

 

KULLANILACAK DİL

 

 • Konferans katılımcıları tebliğlerini Almanca, İngilizce veya Türkçe dillerinden herhangi birinde sunabilirler. 

 • Tebliğnin sunumunda kullanılacak dil kayıt esnasında seçilmiş dil olmalıdır.

 

KATILIM BELGESİ

Konferansa bizzat veya videokonferans (Skype) ile katılan tüm katılımcı ve dinleyiciler için düzenlenecektir.

 

KONFERANS TEMALARI

 • Göçmen ve Mülteci Hareketleri

 • Şiddet Araştırmaları

 • Avrupa Birliği ve Geleceği

 • Toplumsal Cinsiyet

 • Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük

 

Konferans temaları sosyal ve beşeri bilimler alanına giren aşağıdaki bilim dalları çerçevesinde ele alınabilir

 

 •  Antropoloji
 •  Arkeoloji
 •  Bankacılık
 •  Coğrafya
 •  Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri
 •  Davranış Bilimleri
 •  Demografi
 •  Dil Bilimi
 •  Edebiyat
 •  Eğitim Bilimleri
 •  Eğitim Teknolojileri
 •  Ekonometri
 •  Ekonomi
 •  Felsefe
 •  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
 •  Girişimcilik
 •  Güzel Sanatlar
 •  Hukuk
 •  İletişim Bilimleri
 •  İnsan Kaynakları Yönetimi
 •  Kadın Araştırmaları
 •  Kamu Yönetimi
 •  Kırsal Kalkınma
 •  Maliye
 •  Mesleki Eğitim
 •  Mimarlık
 •  Muhasebe ve Finans
 •  Örgütsel Davranış
 •  Pazarlama
 •  Psikoloji
 •  Rekreasyon
 •  Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 •  Sanat Tarihi
 •  Siyaset Bilimi
 •  Sosyal Hizmet
 •  Sosyal Politika
 •  Sosyal Psikoloji
 •  Sosyoloji
 •  Spor Bilimleri
 •  Suç Bilimi
 •  Şiddet Araştırmaları
 •  Tarih
 •  Turizm
 •  Uluslararası İlişkiler
 •  Yönetim Bilişim Sistemleri
 •  Yönetim ve Organizasyon
 •  Diğer Alanlar
Close